EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Registrace programu Svět knihy Praha 2022

Registrujte se a zajistěte si místo a čas pro vaše programy co nejdříve, nejpozději však do 25. 3. 2022.

Časovou rezervaci pořadu je třeba dohodnout individuálně s organizátorem veletrhu.
E-mail: zuzana.cernohousova@svetknihy.cz
Tel.: 775 269 171224 498 464

Po dohodě o umístění a času konání programu vyplňte registrační formulář jako závaznou registraci programu v sále - níže.

Pro přihlášení programu na vašem stánku přejděte na PROGRAM NA STÁNKU.

Podívejte se na VIZUALIZACI NOVÝCH PROSTOR veletrhu ve stejné lokaci na Výstavišti Praha.

Rozmístění sálů si můžete prohlédnout na  PLÁNEK VELETRHU.

Závazná přihláška programu v sále

Svět knihy Praha 2024
23.—26. května 2024, Výstaviště Praha

Uzávěrka přihlášek: 29. 2. 2024
Registrace přijímá organizátor veletrhu Svět knihy, s.r.o.
Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2; zuzana.cernohousova@svetknihy.cz


Organizátor programu

Kontaktní osoba (pro korektury katalogu a zaslání vstupenek)

Firma — korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)

Program

Název programu *

Délka max. 50 znaků vč. mezer.

Anotace programu

Délka max. 250 znaků vč. mezer.

Datum uvedení

Seznam účinkujících

V případě účasti zahraničních hostů prosíme o zaslání medailonku v českém a anglickém jazyce v délce max. 800 znaků a fotografie v rozlišení 300dpi.

Témata roku 2024

Další témata (možnost zvolit více témat)

Charakter pořadu (možnost zvolit pouze jeden charakter)

Pronájem sálu

Ceny jsou uvedeny bez DPH v jeho zákonné výši.
Ceny jsou platné pouze pro vystavovatele! Cena pro ostatní firmy je navýšena o 100 % uvedené ceny.

Viz nový plánek sálů.

Pronájem sálu zahrnuje: 1 bezdrátový mikrofon, službu technika, uvedení v Katalogu programů a v dalších programových přehledech ve sdělovacích prostředcích, vstupenky pro účinkující.

Konec pořadu je přesně stanoven a po něm následuje 10 min. přestávka na výměnu techniky a přípravu účinkujících dalšího pořadu!

Streamování pořadů

Tlumočení

Uveďte jazyky, ve kterých bude program veden a mají být tlumočeny. Zvolte potřebnou techniku.

Není zahrnuto v ceně sálu, na základě vašeho zájmu zašleme cenové informace.

Jazyk
Forma

Technika — další vybavení sálu (na jeden pořad, není-li uvedeno jinak)

Ceny jsou uvedeny bez DPH v jeho zákonné výši.

Další vybavení je třeba doobjednat individuálně u organizátora veletrhu (Svět knihy, s.r.o.) v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní před realizací pořadu).

* Povinná pole.

Časovou rezervaci pořadu je třeba dohodnout individuálně s organizátorem veletrhu

BcA. Zuzana Malina Černohousová
E-mail: zuzana.cernohousova@svetknihy.cz
Tel.: 775 269 171, 224 498 464

Sály budou obsazovány průběžně po přijetí závazné přihlášky.

Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě s pořadatelem změnit čas a místo konání pořadu, případně znění názvu pořadu a anotace z důvodu zachování jednotnosti prezentace v propagačních materiálech veletrhu.

Upozornění

V zájmu plynulého navazování jednotlivých programů se organizátor programu zavazuje respektovat objednané časové rozpětí. V opačném případě souhlasí s úhradou nájmu sálu poškozenému pořadateli následujícího programu.

Všechny pořady spojené s hudbou, zpěvem, hlasitou reprodukcí apod. je nutné předem hlásit organizátorům.

Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny pouze jako upoutávky na stánku nebo součást programu jedině v případě, že neruší sousední expozice. Neměly by přesahovat dobu nezbytně nutnou, protože jen tak lze předejít oprávněným stížnostem ze strany ostatních vystavovatelů a pořadatelů souběžných programů. Pořadatelé mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení pořadu.

K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

Odesláním závazné registrace souhlasí organizátor programu s pořízením záznamu či fotodokumentace z pořadu, které mohou být následně využity organizátorem veletrhu a festivalu k propagaci a zveřejnění.
Informace o zpracování osobních údajů najdete na webových stránkách www.svetknihy.cz.

Storno podmínky

V případě zrušení programu resp. placených služeb po 18. 3. 2024 je storno poplatek 50 %, po 1. 4. 2024 je storno poplatek 100 %.

POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.
ODESLÁNÍM TÉTO PŘIHLÁŠKY POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.
Případné změny oznamte prosím urychleně na adresu zuzana.cernohousova@svetknihy.cz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.