EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

PROGRAM NA STÁNKU SVĚT KNIHY PRAHA 2022

Registrujte si vaše programy na stánku a zajistěte si tak uvedení v katalogu programů, nejpozději do 25. 3. 2022.

Vyplňte registrační formulář jako závaznou registraci níže.

Podívejte se na VIZUALIZACI NOVÝCH PROSTOR veletrhu ve stejné lokaci na Výstavišti Praha.

Registrace programu na stánku

Svět knihy Praha 2024
23.—26. května 2024, Výstaviště Praha

Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2023
Registrace přijímá organizátor veletrhu Svět knihy, s.r.o.
Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2; zuzana.cernohousova@svetknihy.cz


Organizátor programu

Kontaktní osoba (pro korektury Průvodce programem a zaslání vstupenek)

Firma — korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)

Program

Název programu *

Délka max. 50 znaků vč. mezer.

Anotace programu

Délka max. 250 znaků vč. mezer.

Datum uvedení

Seznam účinkujících

Témata roku 2023

Další témata (možnost zvolit více témat)

Charakter pořadu (možnost zvolit pouze jeden charakter)

Technika

Další vybavení je třeba doobjednat individuálně u organizátora veletrhu (Svět knihy, s.r.o.) v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní před realizací pořadu).

* Povinná pole.

Informace

Zuzana Malina Černohousová
E-mail: zuzana.cernohousova@svetknihy.cz
Tel.: 775 269 171, 224 498 464

Organizátor veletrhu si vyhrazuje právo po dohodě s pořadatelem doprovodného programu změnit znění názvu pořadu a anotace z důvodu zachování jednotnosti prezentace v propagačních materiálech veletrhu.

Upozornění

Všechny pořady spojené s hudbou, zpěvem, hlasitou reprodukcí apod. je nutné předem hlásit organizátorům.

Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny pouze jako upoutávky na stánku nebo součást programu jedině v případě, že neruší sousední expozice. Neměly by přesahovat dobu nezbytně nutnou, protože jen tak lze předejít oprávněným stížnostem ze strany ostatních vystavovatelů a pořadatelů souběžných programů. Pořadatelé mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení pořadu.

K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

Storno podmínky

V případě zrušení programu resp. placených služeb po 15. 8. 2023 je storno poplatek 50 %, po 31. 8. 2023 je storno poplatek 100 %.

POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.
ODESLÁNÍM TÉTO PŘIHLÁŠKY POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.
Případné změny oznamte prosím urychleně na adresu zuzana.cernohousova@svetknihy.cz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.
Informace o zpracování osobních údajů.