EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Slovo velvyslance

Francie je čestným hostem mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2021.

Toto pozvání je poctou a já za ně České republice děkuji.

Postupem času se z této události, skutečného svátku knihy, stalo neopomenutelné literární setkání, jež napomáhá objevování významných spisovatelů a talentů z Francie, Evropy a celého světa.

Je to také chvíle k zamyšlení, a to nad rolí kultury v posilování francouzsko-českých, ale i evropských vztahů. S ohledem na následná předsednictví Francie a České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022 se tímto pozváním Francie a Česká republika společně zasazují o evropský projekt, o Evropu kultury a sounáležitosti, v níž hraje kniha důležitou roli.

Tato představa dialogu probíhajícího skrze literaturu představuje to nejsilnější pouto, jež spojuje naše dvě spřátelené země. Rád bych při této příležitosti citoval významného českého spisovatele Karla Čapka, který napsal: „dokud bude mít svou literaturu, neztratí národ svou nezávislost.“ Chceme Evropu svrchovanou a autonomní v jejích volbách, Evropu připravenou odpovídat na výzvy budoucí. A v takové Evropě je naší povinností hájit společně svobodu projevu a tvorby, hájit kulturní rozmanitost a prosazování autorských práv v otevřeném světe.

U příležitosti tohoto čestného pozvání jsme Vám chtěli poskytnout vhled do tvorby a literatury vytvářené ve francouzském jazyce v celé její rozmanitosti, jakožto i poukázat na evropské stvrzení naší podpory překladu. Jsou to překladatelé a editoři, kteří iniciují překlady a přispívají k tomu, že se texty a myšlenky dostanou do oběhu. Skrze svůj výběr určují, co budou číst čtenáři a čtenářky zítřků.

Takové je naše přání: dát slovo světu knihy, autorům, překladatelům, editorům, ilustrátorům, knihovníkům a knihkupcům, připomenout naši podporu editorské tvorbě, navázat znovu dialog se čtenáři a čtenářkami a učinit z této události okamžik radosti a sdílení pro všechny a také další příležitost pro vyzdvižení naší evropské sounáležitosti.

Alexis Dutertre

Partneři

Institut français de Prague

Čestný host Francie

Institut français de Prague

Ambassade de France en République tchèque

Čestný host Francie

Ambassade de France en République tchèque

Bureau international de l'édition française (BIEF)

Čestný host Francie

Bureau international de l'édition française (BIEF)

Institut français

Čestný host Francie

Institut français

Megabooks

Čestný host Francie

Megabooks

Centre national du livre

Čestný host Francie

Centre national du livre

Přečtěte si podrobnosti o programu Čestného hosta v tiskové zprávě.

Tematické zaměření

Čestný host: Francie

Čestný host: Francie

Motto: Můj domov je v jazyce

Motto: Můj domov je v jazyce

Literatura pro děti a mládež

Literatura pro děti a mládež