EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY

V roce 2019 uspořádali organizátoři Světa knihy Praha diskuzi, do které se zapojili hned dva nositelé Nobelovy ceny za literaturu: Herta Müller a Mario Vargas Llosa. Debata těchto dvou význačných spisovatelů a „angažovaných autorů“ nesla název „Literatura jako hlas svobody“. V tomto duchu, a také coby přihlášení se k tradici disidentské literatury v České republice, připravil Svět knihy novou programovou sekci pojmenovanou právě Literatura jako hlas svobody.

Cílem dramaturgie veletrhu je nabídnout v rámci této sekce veřejnou tribunu autorům bojujícím za svobodu. Azyl a podporu tu najde usilování o nejrůznější druhy svobody, od politických disidentů po neortodoxní myslitele, od bojovníků za genderovou rovnoprávnost po kontroverzní spisovatele.

V roce 2021 byla upřena pozornost na zemi, se kterou nás pojí historické vazby i vzájemné sympatie, a to na Bělorusko. Představilo se několik předních běloruských autorů, vedly se diskuze o současné situaci, které běloruští spisovatelé čelí, ať už se jedná o státní propagandu, ženskou revoluci či jazykovou nezávislost.

Ani v rámci letošního programu nebude toto téma chybět. Chystáme návštěvu řady osobností ze zemí, kde svoboda slova není běžným pojmem a fungování společnosti není postaveno na demokratických principech.