EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Slovo velvyslance

Itálie je čestným hostem mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2022

Chtěl bych především poděkovat pořadatelům mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha za pozvání Itálie jako čestného hosta k účasti na letošním ročníku. Toto vítané pozvání přišlo v okamžiku, kdy nakladatelský obor, hlavní kulturní průmysl v Itálii, zaznamenává zvýšený prodej italských titulů v zahraničí, a to i přes krizi vyvolanou pandemií. V České republice potvrzuje tuto tendenci rostoucí počet překladů z italštiny, mezi nimiž převažují beletristická díla a dětská literatura, ale nechybí ani eseje a díla zaměřená na popularizaci vědy.

Je to tedy příležitost, kdy prostřednictvím pestré palety setkání s italskými autorkami a autory, nadšené účasti mnoha malých, středních i velkých italských nakladatelství a bohatého programu připraveného rovněž pro pracovníky v tomto oboru je možné ukázat vitalitu, všestrannost a originalitu současné italské literatury. Zároveň chceme také prezentovat mezinárodní zaměření a přání našich nakladatelů překročit geografické a jazykové hranice.

V roce, kdy si připomínáme sté výročí založení Italského kulturního institutu v Praze, nejstaršího ze všech kulturních institutů, a tedy sto let kulturních vztahů mezi Itálií a Českou republikou, přispěje zacílení pozornosti mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha na Itálii ke zdůraznění silné vazby mezi oběma kulturami. Tato vazba sahá do mnohem dávnější minulosti, než je posledních sto let oficiálních kulturních výměn.

Mottem letošního ročníku je citát z románu Jméno růže Umberta Eca: „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“ Tento citát vystihuje dobu, kterou prožíváme, a naznačuje, že v knihách a v literatuře lze nalézt útočiště před nejistou přítomností.

Zvu všechny k návštěvě mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha a italského stánku, kde si z knih, jež budou vystavené nebo prezentované samotnými autory, budete moci některé vybrat ke čtení na léto. A toto pozvání uzavřu ještě jedním citátem z Eca: „Kdo nečte, prožil v 70 letech jen jeden život: ten vlastní. Kdo čte, prožil 5 000 let: během nich Kain zabil Ábela, Renzo se oženil s Lucií, Leopardi obdivoval nekonečno… Protože četba je nesmrtelnost pozpátku.“ Krásné čtení všem!

J.E. Mauro Marsili, velvyslanec Itálie v České republice