EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Motto

“Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.” Umberto Eco

V roce 2022 bude veletrh zaměřen na Itálii v roli čestného hosta. A abychom učinili zadost citátu slavného italského spisovatele Umberta Eca, věnujeme tento ročník také všem, kteří žijí pro knihy, ať jsou to autoři, překladatelé, nakladatelé, knihkupci či mnozí další. Všem, kdo žijí pro knihy navzdory těžkostem, které to přináší. Od finančních otázek až po ty politické, od úkolu vzdělávat mladé čtenáře po šíření povědomí o autorech nezaslouženě přehlížených.

Toto poslání si navzdory překážkám opakovaně vytyčujeme pro veletrh Svět knihy Praha - neslevit ze své role vést ke knihám a literatuře. Ale neděláme to samoúčelně, ale pro knihy a pro ty, kteří je přivádějí na svět.

„Žijeme pro knihy. A žijeme pro ty, kteří žijí pro knihy. Tomuto sladkému poslání zůstaneme věrni. Ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem zůstaneme útočištěm před úpadkem a nepořádkem. Vždycky tu s námi bude svět knih, Svět knihy Praha“.