EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Svět knihy Plzeň 2023 DEPO2015

Registrujte se a zajistěte si své vystavovatelské místo na veletrhu do 31. 7. 2023.

Akce bude probíhat v prostorách areálu DEPO2015. V tzv. Autobusové hale budou stavěny expozice dle konkrétní objednávky, v části Tržnice budou k dispozici typizovaná prodejní místa.

Závazná registrace 2023 je dostupná online níže přímo na této stránce. 

Registrovat se můžete také prostřednictvím přihlášky vyplněné ve wordu a zaslané na info@svetknihy.cz. Stáhnout si ji můžete níže.

Závazná registrace vystavovatele

Svět knihy Plzeň 2023
22.—23. září 2023, DEPO2015, Plzeň

Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2023
Registrace přijímá organizátor veletrhu Svět knihy, s.r.o.


Informace o vystavovateli

Firma — fakturační údaje

Kontaktní osoba pro veletrh

Firma — korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)

Registrační poplatek

2.500 Kč

Registrační poplatek hradí i každý spoluvystavovatel – resp. hlavní vystavovatel, u kterého je spoluvystavovatel přihlášen.

Poplatek zahrnuje: zápis v Průvodci veletrhem, 20 jednodenních vstupenek, 1 pozvánku na společenský večer, uvedení na orientačním systému veletrhu.

Objednávka výstavní plochy - Autobusová hala (nezahrnuje stavbu stánku)

m2
m
×
m

Cena: 1.800 Kč/m2

Celková cena: 6.000 Kč

Cena za malé výstavní místo v Tržnici zahrnuje: výstavní plochu (cca 4 m2), prodejní pult s vývěsním štítem (grafiku si vystavovatelé zajišťují sami).

Nabídka slev

Objednaná plocha 50 m2 a více = 15% sleva na objednanou výstavní plochu (bez příplatků).

Sleva na výstavní plochu (resp. malé výstavní místo) pro členy SČKN: 10 %.

Typ expozice

Stavba stánku

Vystavovatelé, kteří si zajišťují stavbu stánku sami, jsou povinni zaslat konstrukční plán expozice s vyznačením rozměrů použitého výstavního systému včetně vnitřního elektrického obvodu a přípojky vody organizátorovi veletrhu (viz. Všeobecné podmínky pro vystavovatele). Každý takový vystavovatel se zavazuje, že dodá organizátorovi veletrhu písemné potvrzení o uzavřeném pojištění zodpovědnosti za škody způsobené vlastní činností, případně potvrzení o pojištění expozice.

* Povinná pole.

POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.
Případné změny oznamte prosím urychleně na adresu info@svetknihy.cz.
Každý přihlášený vystavovatel obdrží Smlouvu o účasti.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.
Informace o zpracování osobních údajů.