EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

CEEBM Fellowship pro nakladatele a literární agenty

Central and East European Book Market Prague Fellowship je odborný program zaměřený na výměnu znalostí, zkušeností a kontaktů v rámci knižního odvětví střední a východní Evropy.

Jakožto součást pražského knižního veletrhu Svět knihy poskytuje CEEBM stipendijní program pro zahraniční nakladatele a literární agenty působící ve střední a východní Evropě a/nebo orientované na středoevropské a východoevropské literatury.

Stipendijní program se koná ve dnech 23. a 24. května 2024 v Praze.

Kdo může o stipendium žádat?

Program je určený nakladatelům, správcům práv a literárním agentům, kteří vydávají knihy ze středoevropských a východoevropských literatur a/nebo spravují jejich práva.

V roce 2024 program naváže na dlouhodobý projekt „Das Buch“, sdružující německy mluvící země – Německo, Rakousko a Švýcarsko, a proto vyzýváme i nakladatele a agenty působící v těchto zemích, aby se zapojili.

V rámci stipendia budou účastníkům hrazeny cestovní náklady a ubytování.

Máte-li zájem o stipendium zažádat, pošlete své profesní CV a krátký motivační dopis v angličtině na e-mailovou adresu ceebm@svetknihy.cz.

Výzva je otevřena do 31. 1. 2024.