EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Medailon hosta

Marie-Élizabeth Ducreux

(Francie / France * 1950)
Marie-Elizabeth Ducreux je francouzská historička a bohemistka. Zabývá se dějinami českých zemí a střední Evropy v raném novověku. Její hlavní práce se týkají českých katolických kancionálů 17. a 18. století, rekatolizace Čech, otázky nacionalismu a identity v 19. a 20. století a v poslední době symbolů v politických a náboženských dějinách habsburské monarchie v 17. a 18. století. Působí jako profesorka a výzkumná pracovnice na EHESS Paris a na CNRS. V letech 1990–1991 byla pověřena francouzským ministerstvem zahraničních věcí přípravou budoucího Francouzského centra pro výzkum společenských věd (CEFRES) v Praze a následně se stala jeho první ředitelkou. Její vědeckou i organizační práci ocenila Univerzita Karlova, na které jí byl 18. února 2009 udělen na návrh prof. Mojmíra Horyny doktorát honoris causa.
[Foto Rene Volfik]

 Marie-Élizabeth Ducreux