EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Medailon hosta

Elżbieta Cherezińska

(Polsko / Poland *1972)
Polská spisovatelka a v současné době jedna z nejpopulárnějších a nejoceňovanějších polských autorek historických románů, v nichž se zaměřuje na dějiny středověkého Polska a střední Evropy nebo Skandinávie. Její Hra o kosti (česky Argo, 2017) se věnuje osudu svatého Vojtěcha Slavníkovce – mučednické smrti na misii v tehdy pohanském Prusku a následným mocenským hrám o jeho ostatky, v nichž hrály roli i české země. Loni vyšel překlad knihy Hrdá (Kontrast, 2022), příběh Svatoslavy, dcery české kněžny Doubravky a sestry krále Boleslava Chrabrého, pozdější švédské a dánské královny, která zasáhla do světových dějin. Cherezińska vycházela z několika málo zpráv, které se o ní dochovaly. Její knihy do češtiny přeložila Anna Šašková Plasová.  
[Foto archiv autora]

  Elżbieta Cherezińska