EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Medailon hosta

Margit Garajszki

Margit Garajszki (Maďarsko / Hungary *1983) je spisovateľka, prekladateľka a především editorka literárneho štvrťročníka The Continental Literary Magazine, ktorého cieľom je sprostrekovať stredoeuropskú literatúru do Ameriky a Veľkej Británie. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenskom v Bratislave, neskôr divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Prekladá súčasnú slovenskú literatúru do maďarčiny. Okrem literatúry sa venuje aj divadelnej práci, ako dramaturgička a režisérka.

 Margit Garajszki